Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện theo Kế hoạch số 1588/PGDĐT, về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên công tác đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện chương trình GDMN.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn GDMN và tạo điều kiện cho các trường, giáo viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện chương trình GDMN. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tam Nông tổ chức buổi Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên diễn ra 2 ngày là ngày 26, 27 tháng 12 năm 2020.
Chương trình tập huấn diễn có 5 nội dung do 2 báo cáo viên thực hiện:
1. Bà Lê Thị Mộng Tuyền – PTP, PGD huyện Tam Nông báo cáo 3 chuyên đề:
– Hướng dẫn phòng, chống bạo hành trẻ trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN.
– Hướng dẫn quy trình phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN;
– Thực hành tích hợp một số nội dung phòng, chống bạo hành trẻ vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ (tiếp theo)
2
2. Bà Nguyễn Xuân Đào – Chuyên viên PGD huyện Tam Nông báo cáo 2 chuyên đề:
– Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe lồng ghép với giáo dục phát triển vận động trong cơ sở GDMN.
– Hướng dẫn một số kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
Đối tượng tham gia lớp tập huấn là Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường: MGHB, MGTCS, MGPH, MNPĐ, MNTC, MGPX, MNHS, MGAD, MNPC.
3
Kết thúc 2 ngày tập huấn CBQL,GV,NV của các trường còn được bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng GDĐT chỉ đạo định hướng một số nội dung trong tâm thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2020-2021 gồm những nội dung như sau:
– Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo quy định.
– Các trường bán trú phải tính đúng khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.
– Phải cho trẻ ngủ mùng, rửa tay thường xuyên với xà phòng,.. để phòng chống dịch bệnh.
– Tổ chức cân đo cho trẻ theo độ tuổi: Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN (Trẻ dưới 24 tháng tuổi cân đo mỗi tháng 1 lần, trẻ trên 24 tháng tuổi mỗi quý 1 lần).
– Việc thực hiện KHCSGD (soạn giảng) không sử dụng giáo án chung cho toàn khối hoặc mượn giáo án mà không chỉnh sửa.
– Giáo viên cần rèn cho trẻ kỹ năng lắng nghe để thực hiện 2 – 3 yêu cầu của người khác.
– Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định tại điều lệ (Nhà trường và giáo viên). Tuyệt đối không được đặt thêm sổ sách cho giáo viên.
– Tiếp tục huy động trẻ đến trường đảm bảo cuối năm tăng lớp từ 7-8% trẻ trong độ tuổi Nhà trẻ; tăng 2-5% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi so với cuối năm 2019-2020.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo những việc viên chức tham gia thảo luận, giám sát, kiểm tra theo quyết định nhằm hạn chế đơn thưa khiếu nại.
– CBQL thường xuyên nhắc nhở nhân viên nấu ăn lưu ý khi sử dụng cối xay thịt, rau, củ, quả.
– Thực hiện kịp thời kế hoạch kiểm tra nội bộ và thường xuyên kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.
– Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức và tham gia Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non.
– Hoàn thiện các hồ sơ của trường chuẩn bị cho việc đổi tên trường, đổi dấu.
– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm lần 2, 3.
– Thực hiện Kế hoạch “Tôi yêu Việt Nam”.
– Các trường thực hiện KĐ CLGD và xây dựng trường chuẩn quốc gia.
– Các trường chuẩn bị tốt tất cả các nội dung để đón Phòng Giáo dục đi kểm tra bắt đầu từ ngày 19/01/2021.
– Các trường đăng ký kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp, Phòng Giáo dục sẽ kiểm tra từ 27 – 28/01/2021.
Qua 2 ngày tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường hiểu rõ và nắm vững hơn về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện chương trình GDMN được tốt hơn về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ cũng như là công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng tầm cao hơn, hướng tới mục tiêu chung Tất cả vì trẻ em!

Lê Thị Bảo Ngọc – GV Khối Lá Trường MG Hòa Bình.